projM

 

Proj M arbetar med IT system utifrån användareperspektiv och focuserar på affärsnyttan. Främst inom följande produkter.

 

- Affärsutveckling

- Projektstyrning / Projektrevision

- Management

- Organisationsutveckling

- Kassasystem

Kassasystem

 

Vi installerar bland annat EasyCashier och IPOS vilka är avsedda för direktförsäljning inom handel och restaurang.

Här hanteras kunder och lager direkt i försäljningssituationen.

 

Vi kan även leverera fristående kassalösningar för t ex torghandel.

 

Affärsutveckling

 

Ett brett koncept som i huvudsak är fråga om att starta en affärsverksamhet och där , till att börja med ta alla kontakter med leverantörer , myndigheter och personal för att komma igång.

 

Den ekonomiska kalkylen och utvärderingar med anledning av denna hjälper vi till med genom ifrågasättande och test mot olika senarier för att visa eventuella svagheter att gardera emot. Allt för att i tid ge en indikation på vilka problem som måste lösas .

 

Vi hjälper till med affärsplanen som skall ligga till grund för bland annat bankens värderingar för finansiering.

 

Management

 

Vi bedriver utbildning och support rörande affärsutveckling inom följande områden:

 

•Ledarskap som stöd och coaching i den dagliga processen

 

•Rekrytering från kravspecifikation till urval och beslut.

 

•Produktplacering och prioritering av ekonomiska processer.

 

•Logistik , inköp – och lagerhantering

 

Kontakt

 

info@projm.net

 

projM

Ola Stjernkvist väg 2

281 53 Finja

 

Tel: o7o 55 44 105

Projektledning

 

ProjM har stor erfarenhet av projektledning och projektpocesser . Såväl av tekniska projekt som organisatoriska. Exempelvis förändring av organisation i samband med större förändringar vid installation av nya IT -system.

Copyright 2012 © All Rights Reserved